KhaiSilkCorp.Vn

 


KhaiSilkCorp.Vn - Trung tâm thống kê

Những con số thống kê chung

Tổng số thành viên đang xây dựng diễn đàn:
3963
Tổng số bài viết đã đóng góp:
3432
Tổng số chủ đề đã được tạo:
3432
Tổng số các khu vực lớn:
9
Số thành viên đang trực tuyến:
296
Thời gian đăng nhập nhiều nhất:
1485 - Tháng Một 26, 2017, 08:56:27 AM
Tổng đăng nhập trong ngày:
304
Tổng số trang được xem:
28047586
Tỷ lệ: Đăng ký / ngày:
14.26
Tỷ lệ: Bài viết / ngày:
13.49
Tỷ lệ: Chủ đề / ngày:
11.16
Tổng số các nhóm diễn đàn:
92
Chào đón:
JasonFuwi
Tỷ lệ: Trực tuyến / ngày:
359.16
Tỷ lệ: Nam / Nữ:
117.5:1
Tỷ lệ: Xem trang / ngày:
11165.44

Thành viên khai phá chủ đề

Trực tuyến nhiều nhất

server360
49 ngày 9 giờ 19 phút
admin
31 ngày 11 giờ 30 phút
viethosting
4 ngày 1 giờ 6 phút
quantrimaychu
3 ngày 10 giờ 47 phút
webhosting
2 ngày 7 giờ 21 phút
danhhao
14 giờ 59 phút
windylift
12 giờ 50 phút
ngoisaonet.info
7 giờ 24 phút
xa_nhan
7 giờ 16 phút
trungtamduoclieubupxanh
7 giờ 7 phút

Lịch sử diễn đàn (tính toán theo thời gian trên máy chủ của diễn đàn)

Tổng kết theo tháng Chủ đề mới Bài viết mới Thành viên mới Trực tuyến nhiều Số lần xem trang
* 2018 62 62 0 391 36732
T.Một 2018 62 62 0 391 36732
* 2017 5237 6130 1599 1485 2781457
T.M.Hai 2017 64 64 0 544 37737
T.M.Một 2017 69 69 0 314 12249
T.Mười 2017 356 362 26 755 83506
T.Chín 2017 173 185 173 771 622733
T.Tám 2017 411 520 120 738 230750
T.Bảy 2017 699 795 151 813 240245
T.Sáu 2017 637 735 192 840 250773
T.Năm 2017 400 442 212 948 183480
T.Tư 2017 561 678 237 1170 308216
T.Ba 2017 620 785 168 1109 220203
T.Hai 2017 560 699 154 1119 251418
T.Một 2017 687 796 166 1485 340147
* 2016 10748 13962 1210 957 20899539
T.M.Hai 2016 894 1237 146 925 451800
T.M.Một 2016 959 1468 141 761 686229
T.Mười 2016 963 1208 149 957 1805020
T.Chín 2016 1138 1344 57 851 2942558
T.Tám 2016 1654 1829 71 650 3243462
T.Bảy 2016 1162 1469 79 708 3253057
T.Sáu 2016 895 1225 95 728 2549535
T.Năm 2016 943 1239 114 735 2032834
T.Tư 2016 851 1130 126 735 1202911
T.Ba 2016 673 985 103 753 613405
T.Hai 2016 360 451 48 514 1062641
T.Một 2016 256 377 81 563 1056087
* 2015 4523 5154 957 642 2971270
T.M.Hai 2015 368 490 73 457 824375
T.M.Một 2015 383 592 73 460 461831
T.Mười 2015 411 480 108 496 611446
T.Chín 2015 1175 1308 70 516 205678
T.Tám 2015 401 467 39 378 187125
T.Bảy 2015 384 402 56 395 165877
T.Sáu 2015 306 306 52 420 148750
T.Năm 2015 143 156 49 523 84944
T.Tư 2015 238 239 73 561 75824
T.Ba 2015 322 322 102 512 71339
T.Hai 2015 148 148 80 437 64954
T.Một 2015 244 244 182 642 69127
* 2014 2576 2620 1465 654 866691
T.M.Hai 2014 174 182 179 654 77340
T.M.Một 2014 71 87 123 524 52976
T.Mười 2014 207 207 105 584 57533
T.Chín 2014 221 222 38 382 59714
T.Tám 2014 214 219 47 335 101749
T.Bảy 2014 44 51 33 513 25122
T.Tư 2014 20 20 0 285 2089
T.Ba 2014 929 929 33 480 263933
T.Hai 2014 279 279 24 337 103411
T.Một 2014 417 424 883 353 122824
* 2013 2581 2943 17353 512 491897
T.M.Hai 2013 37 39 2417 398 98551
T.M.Một 2013 721 725 8590 440 210326
T.Mười 2013 305 514 1477 214 59737
T.Chín 2013 86 89 40 43 9002
T.Sáu 2013 70 72 39 75 1925
T.Năm 2013 341 388 18 39 17881
T.Tư 2013 832 918 1115 498 94475
T.Ba 2013 174 178 1480 512 0
T.Hai 2013 1 3 892 502 0
T.Một 2013 14 17 1285 446 0
* 2012 590 1157 5305 542 0
T.M.Hai 2012 1 3 1406 529 0
T.M.Một 2012 47 51 1282 445 0
T.Mười 2012 69 74 1015 507 0
T.Chín 2012 81 86 863 542 0
T.Tám 2012 185 275 382 390 0
T.Bảy 2012 42 297 40 344 0
T.Sáu 2012 61 258 47 381 0
T.Năm 2012 27 28 92 281 0
T.Tư 2012 29 29 95 266 0
T.Ba 2012 8 9 15 315 0
T.Hai 2012 7 10 19 292 0
T.Một 2012 33 37 49 355 0
* 2011 1711 1852 7925 590 0
T.M.Hai 2011 153 156 67 431 0
T.M.Một 2011 117 129 571 471 0
T.Mười 2011 211 233 1212 258 0
T.Chín 2011 121 129 1308 392 0
T.Tám 2011 33 55 1601 590 0
T.Bảy 2011 41 46 1240 395 0
T.Sáu 2011 216 277 1114 367 0
T.Năm 2011 81 82 558 509 0
T.Tư 2011 172 173 242 42 0
T.Ba 2011 566 572 12 28 0
Copyright © KhaiSilkCorp.Vn